top of page

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Psihoterapija Nežnost, Neža Štular s.p. spoštujemo vašo zasebnost in skrbno ravnamo z vašimi osebnimi podatki. Osebne podatke, ki so pridobljeni preko spletnega kontaktnega obrazca, obrazca za naročanje na spletne novice ali elektronske pošte, obdelujemo strogo zaupno in le za interno evidenco. 

Obdelava podatkov je v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)). V podjetju Psihoterapija Nežnost se zavezujemo, da pridobljeni podatki ne bodo prodani, posojeni ali drugače posredovani tretjim osebam.

Čas hrambe osebnih podatkov

Psihoterapija Nežnost hrani vaše podatke kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor poseben zakon predpisuje hranjenje podatkov za določeno obdobje, potem ponudnik obdeluje te podatke v skladu s tem zakonom.

 

Pravice v zvezi z obdelavo podatkov in kontaktni podatki

Oseba (uporabnik spletne strani, ki posreduje podatke) ima pravico do pridobitve informacij o svojih osebnih podatkih, ki so shranjeni pri nas, pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico do prenosljivosti podatkov, vse to v skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

V Psihoterapiji Nežnost zagotavljamo stalno zaupnost, celovitost in razpoložljivost vaših osebnih podatkov. Morebitne pripombe lahko posredujete na e-naslov: psihoterapija.neznost@gmail.com.

bottom of page