top of page
Pink Sofa

Psihoterapija

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je proces, ki temelji na zaupnem odnosu med psihoterapevtom in klientom. Poteka tako, da klient skupaj s terapevtom raziskuje lastna čustva, misli, vedenje in postopoma prihaja v stik z lastnimi potrebami. Psihoterapija nam na tak način lahko pomaga pri premagovanju različnih težav, omogoča razumevanje in predelavo travm ali pomembnih življenjskih dogodkov, globlje spoznavanje sebe ter večjo fleksibilnost pri delovanju v vsakdanjem življenju. V psihoterapiji skušamo ozavestiti skrite vzroke naših težav in jih postopno odpraviti. 

 

Obstajajo različne vrste terapij, ki pa lahko dosežejo podobne cilje preko različnih metod in procesov. Skupna točka vseh vrst in usmeritev pa je, da v središče postavljajo zaupanje med klientom in terapevtom, ki vodi v razvijanje klientove zmožnosti, da sebe, svoje težave in odnose reflektivno opazuje.

Terapevtske tehnike in metode so pomembne za učinkovit izid terapije, a raziskave kažejo, da jih integriramo in gledamo na človeka celostno. To pomeni, da ne izhajamo le iz enega področja, ampak uporabljamo orodja različnih terapevtskih smeri in se ob tem zavedamo, da je za uspešen izid psihoterapije najpomembnejši kvaliteten, uglašen odnos med terapevtom in klientom. To pomeni, da se psihoterapija odvija v terapevtskem odnosu zaupnosti, topline, brezpogojnega sprejemanja in empatije, ki klientu pomaga, da se odpre in vstopi na pot samospoznavanja.

Wheat field
Image by Stephanie Harvey

Integrativna psihoterapija

Integrativna relacijska psihoterapija združuje oz. integrira spoznanja in metode različnih psihoterapevtskih šol od psihodinamske, na klienta usmerjene, vedenjske, kognitivne, družinske terapije, geštalt terapije, telesne terapije, teorijo objektnih odnosov, psihoanalitično self psihologijo in transakcijsko analizo. Kot taka nam omogoča uporabo različnih pristopov in tehnik glede na človekove potrebe.

 

Integrativna psihoterapija temelji na celostnem pristopu k človeku in upošteva individualnost vsakega posameznika. V integrativni relacijski psihoterapiji vidimo osebo kot celoto večih dimenzij - telesne, miselne, čustvene, vedenjske, socialne in duhovne. Naša osrednja predpostavka je, da smo ljudje odnosna bitja, ki celo življenje iščemo odnose z drugimi in živimo z njimi v soodvisnosti, zato je terapevtski odnos zelo pomemben del terapije.

​ 

Integrativna relacijska psihoterapija je primerna za delo s posamezniki, pari in skupinami.

Kako terapija poteka?

Delam po principih integrativne relacijske terapije, ob tem pa uporabljam tudi svoje znanje iz na čuječnost in sočutje usmerjene integrativne psihoterapije (MCIP). Moj način dela je telesno orientiran, usmerjen v globljo predelavo čustvenih in psiholoških vsebin. Blizu mi je tudi kreativni pristop k raziskovanju naše notranjosti, zato občasno, po dogovoru s klientom, uporabljam različne kreativne pripomočke. Vedno spoštujem edinstvenost vsakega klienta in zato tudi terapijo prilagajam vsakemu posamezniku. 

 

Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) ter Kodeks etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP).

Izvajam individualno psihoterapijo v živo ali preko spleta. Obravnava lahko traja od nekaj srečaj do več let, odvisno od težav, ki jih oseba ima in ciljev, ki jih želi doseči. Običajno srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut.

 

Pred pričetkom s psihoterapijo se klienti pogosto sprašujejo, kako bo vse skupaj potekalo. Prvo srečanje je namenjeno prav temu, da se spoznava, opredeliva vaše težave, da spoznate, kaj lahko pričakujete, kakšen je moj način dela in da ugotoviva, ali vam psihoterapija ustreza. Če se odločite za nadaljevanje procesa, do 3. srečanja oblikujeva terapevtski dogovor.

Corner of a Stylish Living Room
Sad on Couch

Komu je psihoterapija namenjena?

Ljudje se spopadamo z različnimi izzivi, ki so lahko rezultat vsakdanjega stresnega življenja ali pa posledica aktualnih ali preteklih dogodkov.

 

Razlogi za vključitev v psihoterapijo so lahko:

 

Anksioznost, občutki tesnobe in depresija

Strahovi, fobije, panika

Travmatični dogodki

Težave v komunikaciji in odnosih z drugimi

Težave v partnerskem odnosu

Življenjske prelomnice, pomembni življenjski dogodki

Nizka samopodoba in samospoštovanje, občutja manjvrednosti

Težave z identiteto (kdo sem, kaj hočem), težave s sprejemanjem svoje spolne identitete

Težave pri vzgoji, postavljanje meja in izzivi starševstva

Delo s sramom

Stres in izgorelost

Obsesivne misli

Eksistencialne krize

Žalovanje in izguba

Razreševanje konfliktov

Izolacija in občutki osamljenosti

Občutki praznine, nesmiselnosti, nezadovoljstvo z življenjem

Motnje hranjenja

Težave s spanjem

Priprava na porod in poporodno obdobje

Psihosomatske težave

Boljše spoznavanje samega sebe

Drugi izzivi, kjer bi potrebovali pomoč

Za vključitev v psihoterapijo ni potrebno, da poznate razloge zakaj se počutite, kot se. Skupaj bova raziskovala in ustvarjala pot do polnejšega, kvalitetnejšega življenja.

Holding Hands
Bi si želeli pogovora o izzivih s katerimi se srečujete?
bottom of page